پوشش nano RTV

مقایسه مقره با پوشش و بدون پوشش RTV

مقایسه مقره با پوشش و بدون پوشش RTV

مقایسه پیری پوشش‌های RTV و نانو RTV  پوشش های RTV در اثر تنش حرارتی و الکتریکیعایق های پلیمری در ساخت و  طراحی رشد سریعی پیدا کردند زیرا نسبت به عایق های سرامیکی معمولی مزایای زیادی مانند وزن سبک، انعطاف پذیری، ...


آخرین مقالات


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها