چرا پوشش های RTV


ایجاد خاصیت آبگریزی

کاهش احتمال خرابی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه


مقاومت به شرایط تخریب کننده محیطی

کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم شبکه


جلوگیری از بروز تخلیه الکتریکی

افزایش طول عمر کلیه ایزولاتورها  

پوشش های RTV :

مقره های سرامیکی و شیشه ای از مناسب ترین ها، جهت استفاده در بخش انتقال و توزیع برق در شرایط اقلیمی کشورمــان می باشند. این مقره ها به طور وسیعی در شبکه قدرت استفاده می گردند. یک روش کارا برای بهبود این نوع مقره ها در مناطق مرطوب و آلوده، استفاده از پوشش بر روی سطح مقره می باشد. 

پوشش های RTV به دلیل کیفیت بالای محصول، وزن سبک، مقاومت حجمی/سطحی بهتر، مقاومت حرارتی و پایداری شیمیایی بالا، جریان نشتی کم و آبگریزی فوق العاده برای بهبود عملکرد مقره ها به کار گرفته می شوند. این پوشش ها با فرمولبندی جدید و به روز راه حلی موثر و رضایت بخش برای رفع مشکلات ناشی از آلودگی ایزولاتورها در دراز مدت هستند.

 آلودگی ها در حضور رطوبت، لایه ها و رسوب هایی را بر روی سطح مقره ها به وجود می آورند که باعث قطعی جریان برق و ایجاد اختلال در شبکه برق شده و به تجهیزات مورد استفاده به شدت آسیب وارد می کنند.  پوشش های RTV با توجه به خاصیت آبگریزی و خودتمیزشوندگی ، جریان های نشتی و تخلیه الکتریکی را به حداقل می رساند و سبب کاهش هزینه های عملیات تعمیر و نگهداری و کمک به تامین برق پایدار در شبکه می شوند.  

 

پوشش RTV