مقایسه مقره با پوشش و بدون پوشش RTV

مقایسه مقره با پوشش و بدون پوشش RTV

مقایسه پیری پوشش‌های RTV و نانو RTV

 پوشش های RTV در اثر تنش حرارتی و الکتریکیعایق های پلیمری در ساخت و  طراحی رشد سریعی پیدا کردند زیرا نسبت به عایق های سرامیکی معمولی مزایای زیادی مانند وزن سبک، انعطاف پذیری، نصب آسان، عملکرد عالی در محیط های آلوده، استحکام دی الکتریک بهتر و ساخت یک مرحله ای دارند.

با این حال، مواد پلیمری به دلیل ماهیت آلی خود، به ویژه در محیط بیرونی، مشکل aging را دارند. اشعه ماوراء بنفش (UV)، گرما، رطوبت، باران اسیدی و مه نمونه هایی از تنش های محیطی هستند. نانوذرات با بهبود خواص مواد کمک قابل توجهی به پیشرفت شاخه های مختلف علم کرده اند. از آغاز قرن اخیر، تحقیقاتی متعددی در مورد استفاده از نانوذرات معدنی برای بهبود عملکرد پلیمر منتشر شده است. نانوکامپوزیت ها که از ترکیب ذرات ریز معدنی با ماتریس پلیمری ساخته می شوند،کاربردهای گسترده ای دارند.

همچنین در ادامه بخوانید: ارزیابی قابلیت اطمینان مقره های پوشش داده شده با RTV و نانو RTV

 مطالعاتی وجود دارد که بر اصلاح سطح ذرات ZnO و SiO2 برای مقایسه عملکرد نانوذرات و ذرات اصلاح‌شده در جنبه‌های مختلف تمرکز می‌کنند. همچنین برخی از مطالعات تحقیقاتی بر اثرات استفاده از مواد مختلف به عنوان اصلاح کننده متمرکز شده اند. در واقع، اثرات محتوای نانوذرات به ترکیب پلیمری مانند پوشش RTV یک حوزه تحقیقاتی گسترده ای است بخش عمده ای از این مطالعات به بررسی اثرات نسبت های مختلف این ذرات بر خواص مکانیکی و الکتریکی مواد متمرکز است.

اگرچه پوشش سیلیکونی به‌عنوان یک پوشش آبگریز برای عایق‌های فضای باز بسیار مهم است، مطالعات کمی در مورد ترکیبات نانو اکسید روی و بهبود پایداری حرارتی این پوشش در حضور این نانوذرات انجام شده است. خواص پایداری حرارتی علاوه بر جنبه های الکتریکی و مکانیکی در تخمین عمر عملیاتی تجهیزات الکتریکی قابل توجه است. بنابراین، مطالعه رفتار حرارتی پوشش‌های سیلیکونی RTV مبتنی بر نانو ذره ضروری است.

در این مقاله، خصوصیات پیری پوشش سیلیکونی در حضور نانوذرات اکسید روی مورد بررسی قرار گرفت. رفتار پیری با تجزیه و تحلیل حرارتی (TGA) و تجزیه و تحلیل طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (F.TIR) مورد بررسی قرار گرفت.


آخرین اخبار


دسته بندی مطالب


آخرین محصولات

Moniran Niroo Sanat’s Anti-Corrosion RTV Silicone Coating

Moniran Niroo Sanat’s Anti-Corrosion RTV Silicone Coating

HVIC Coating

HVIC Coating

PRTV Coating

PRTV Coating