بلاگ

انواع مقره ها کدامند ؟

انواع مقره ها کدامند ؟

انواع مقره ها از اجزای شبکه فشار قوی هستند که در شرایط جوی خاص از نظر رطوبت، آلودگی و ولتاژ های مختلف  استفاده می شود. مقره‌های الکتریکی مانع از عبور جریان ناخواسته به زمین می شوند.انواع مقره ها در ...

بازدید مدیرعامل محترم توانیر جناب آقای مهندس کردی

بازدید مدیرعامل محترم توانیر جناب آقای مهندس کردی

بازدید مدیرعامل محترم توانیر, جناب آقای مهندس کردی و جناب آقای مهندس آقایی مدیر عامل محترم شرکت مقره سازی ایران از پوشش RTV محصول شرکت منیران نیرو صنعت  همجنین بخوانید: معرفی محصول پوشش RTV به هیئت تجاری ...


آخرین مقالات

انواع مقره ها کدامند ؟

انواع مقره ها کدامند ؟

بازدید از شرکت منیران نیرو صنعت

بازدید از شرکت منیران نیرو صنعت


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها

انواع مقره ها کدامند ؟

انواع مقره ها کدامند ؟

بازدید از شرکت منیران نیرو صنعت

بازدید از شرکت منیران نیرو صنعت