مقره با پوشش

مقره با پوشش

پوشش در کارخانه :

پوشش دهی مقره ها با انواع پوشش های شرکت منیران نیرو صنعت در محل کارخانه و قبل از نصب از جمله خدمات ویژه این شرکت می باشد. از مزایای این روش کاهش هزینه پوشش دهی در محل نصب در مقایسه با هزینه های اجرای پوشش در محل است. همچنین شرایط کنترل شده در محل کارخانه پوشش دهی یکنواخت و با کیفیت بالا را امکان پذیر می سازد. شرکت منیران نیرو صنعت با همکاری مقره سازی ایران برای اولین بار مقره های سرامیکی و شیشه-ای (طول عمر بالا) و عملکرد آبگریزی بالا را در قالب یک محصول ساخت ایران به کاربران شبکه برق ارائه می دهد. ارتقاء تجهیزات پست موجود با پوشش در محل امکان پذیر است که فقط با پوشش های عایق ولتاژ بالا RTV در دسترس است. پوشش داخلی به ویژه برای پروژه هایی که از عایق های جدید استفاده می کنند سودمند است. محصول آماده نصب تحویل داده می شود و سطح عایق آبگریز از همان روز اول تضمین می شود. برق زدایی پست ها برای شستشوی مکرر دیگر مورد نیاز نیست و هزینه های تعمیر و نگهداری در مقایسه با سطوح عایق چینی معمولی به حداقل می رسد.

همچنین در مورد پوشش های مقاوم PRTV  بدانید

پوشش در محل :

پوشش در محل تجهیز، توسط پرسنل حرفه ای شرکت در محل تجهیزات شبکه اعمال می شود. قبل از اعمال پوشش RTV آماده سازی سطح مقره ها بوسیله شستشو انجام شده و گرد و غبار یا آلودگی موجود بر روی ایزولاتوها پاکسازی می شود. این شرکت اعمال پوشش مجدد در محل تجهیز را در قالب خدمات پس از فروش بنا به نیاز کاربران ارائه می دهد. پوشش داخلی به ویژه برای پروژه هایی که از عایق های جدید استفاده می کنند سودمند است. محصول آماده نصب تحویل داده می شود و سطح عایق آبگریز از همان روز اول تضمین می شود. برق زدایی پست ها برای شستشوی مکرر دیگر مورد نیاز نیست و هزینه های تعمیر و نگهداری در مقایسه با سطوح عایق چینی معمولی به حداقل می رسد. تیم پوشش آموزش دیده و مجرب برای ایمن سازی خدمات پوشش در محل به پست برق قطع شده اعزام می شوند. پوشش در محل سازگار با محیط زیست است – از مواد خطرناک یا خطرناک استفاده نمی شود.