مقایسه مقره با پوشش و بدون پوشش RTV

مقایسه مقره با پوشش و بدون پوشش RTV

مقایسه پیری پوشش‌های عایق RTV و نانو RTV در اثر تنش حرارتی و الکتریکیعایق های پلیمری در ساخت، طراحی و انواع رشد سریعی پیدا کردند زیرا نسبت به عایق های سرامیکی معمولی مزایای زیادی مانند وزن سبک، انعطاف پذیری، نصب آسان، عملکرد عالی در محیط های آلوده، استحکام دی الکتریک بهتر و ساخت یک مرحله ای دارند.

با این حال، مواد پلیمری به دلیل ماهیت آلی خود، به ویژه در محیط بیرونی، مشکل aging را دارند. اشعه ماوراء بنفش (UV)، گرما، رطوبت، باران اسیدی و مه نمونه هایی از تنش های محیطی هستند. نانوذرات با بهبود خواص مواد کمک قابل توجهی به پیشرفت شاخه های مختلف علم کرده اند. از آغاز قرن اخیر، انتشارات تحقیقاتی متعددی در مورد استفاده از نانوذرات معدنی برای بهبود عملکرد پلیمر منتشر شده است. نانوکامپوزیت ها که از ترکیب ذرات ریز معدنی با ماتریس پلیمری ساخته می شوند، کاربردهای گسترده ای دارند. همچنین مطالعاتی وجود دارد که بر اصلاح سطح ذرات ZnO و SiO2 برای مقایسه عملکرد نانوذرات و ذرات اصلاح‌شده در جنبه‌های مختلف تمرکز می‌کنند. همچنین برخی از مطالعات تحقیقاتی بر اثرات استفاده از مواد مختلف به عنوان اصلاح کننده متمرکز شده اند. در واقع، اثرات محتوای نانوذرات به ترکیب پلیمری مانند RTV یک حوزه تحقیقاتی گسترده ای است بخش عمده ای از این مطالعات به بررسی اثرات نسبت های مختلف این ذرات بر خواص مکانیکی و الکتریکی مواد متمرکز است. اگرچه RTV به‌عنوان یک پوشش آبگریز برای عایق‌های فضای باز بسیار مهم است، مطالعات کمی در مورد ترکیبات نانو اکسید روی و بهبود پایداری حرارتی پوشش RTV در حضور این نانوذرات انجام شده است. خواص پایداری حرارتی علاوه بر جنبه های الکتریکی و مکانیکی در تخمین عمر عملیاتی تجهیزات الکتریکی قابل توجه است. بنابراین، مطالعه رفتار حرارتی پوشش‌های RTV مبتنی بر نانو ذره ضروری است.

در این مقاله، خصوصیات پیری پوشش RTV در حضور نانوذرات اکسید روی مورد بررسی قرار گرفت. رفتار پیری با تجزیه و تحلیل حرارتی (TGA) و تجزیه و تحلیل طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) مورد بررسی قرار گرفت.


آخرین مقالات


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها