مقایسه پایداری حرارتی پوشش RTV و نانو RTV

مقایسه پایداری حرارتی پوشش RTV و نانو RTV

پایداری حرارتی نانو RTV در مقابل پوشش‌های RTV در مقره‌های چینی سرامیک از پایداری حرارتی بالایی برخوردار است و ویژگی‌های آن طول عمر مقره های با روکش چینی را در خطوط برق انتقال به ویژه در شرایط سخت محیطی تعیین می‌کند.

علاوه بر این، پوشش لاستیکی سیلیکونی ولکانیزه شده در دمای اتاق (RTV) یک رویکرد نگهداری قابل اعتماد برای بهبود عملکرد و طول عمر عایق های چینی است. از سوی دیگر، رفتار تجزیه حرارتی مواد پلیمری به طور قابل توجهی بر روند aging آن‌ها تأثیر می‌گذارد و مطالعات زیادی در خصوص افزایش مشخصات نانوکامپوزیت‌ها با افزودن انواع مختلف نانوذرات وجود دارد.

در این مقاله دو نوع مختلف از نانوکامپوزیت‌های RTV لاستیک سیلیکونی با محتوای ذرات نانو ZnO و نانو SiO2 اصلاح‌شده و RTV خالص از نظر رفتار حرارتی مقایسه شدند. اصلاح نانوذرات و آماده‌سازی پوشش‌ها انجام شد و محصولات تحت آزمایش‌های آزمایشی مختلف قرار گرفتند. همچنین انرژی فعال‌سازی از آزمون آنالیز وزنی گرمایی TGA به‌عنوان یک عامل مهم در aging حرارتی نانوکامپوزیت‌ها محاسبه شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که انرژی فعال‌سازی در کامپوزیت‌های نانو ZnO و ZnO/SiO2 در مقایسه با RTV خالص افزایش یافته است. این می تواند افزایش پیری حرارتی نانو RTV را در مقایسه با RTV خالص تایید کند و می تواند در تخمین طول عمر مورد انتظار پوشش ها مفید باشد که در تخمین قابلیت اطمینان عایق های چینی ارزشمند است.


آخرین مقالات


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها