معرفی محصول دانش بنیان به هئیت تجاری بوسنی

معرفی محصول دانش بنیان به هئیت تجاری بوسنی

در جلسه ای با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست جمهوری  ، محصول دانش بنیان پوشش سیلیکون رابر ساخت شرکت منیران نیرو صنعت به هیئتی تجاری از کشور بوسنی معرفی شد . در این جلسه هیئت اعزامی از کشور بوسنی برای خرید این محصول استراتژیک ابراز تمایل کرد .