• حمایت تولید بار اول معاونت علمی ریاست جمهوری و کارگروه تولید بار اول توانیرطبق مصوبه به 2659 / 10 /م/ 01
• اجرای پروژه پوشش دهی در محل مقره ­سازی مانه به صورت (انحصاری )
پروژه برق منطقه ای یزد
• پروژه پایلوت عراق با شرکت پارس مقره
• همکاری با شرکت لیان مهرگان صنعت در تامین پوشش RTV
• دارای تاییدیه دانش بنیان
• دارای گواهی نانو مقیاس
• دارای ثبت پتنت و مقالات

• شرکت برگزیده با بالاترین سطح فناوری در جشنواره پارک علم و فناوری بهشتی