بازدید هیئت کازان روسیه از شرکت منیران نیرو صنعت

بازدید هیئت کازان روسیه از شرکت منیران نیرو صنعت

در این بازدید هئیت تجاری از شهر کازان روسیه از نزدیک با پوشش های RTV تولیدی شرکت منیران نیرو صنعت آشنا شدند . در این دیدار سرکار خانم دکتر تقوایی ضرورت استفاده از پوشش های سیلیکونی را برای هئیت اعزامی تشریح کردند و از کیفیت بالای محصول تولیدی در مقایسه با محصولات مشابه آمریکایی و اروپایی صحبت نمودند .