ارزیابی قابلیت اطمینان مقره های پوشش داده شده با RTV و نانو RTV

ارزیابی قابلیت اطمینان مقره های پوشش داده شده با RTV و نانو RTV

انواع مختلفی از آلودگی ها وجود دارد که شامل آلودگی های شنی یا گرد و غبار زمین، آلودگی های صنعتی با مقادیر زیادی رسوبات جامد، آلودگی های شیمیایی و دود می شود. فرآیند Flashover در عایق ها طی مراحل جداگانه ای انجام می شود.

موج ولتاژ اعمال شده که به ولتاژهای AC و DC گفته می شود، تأثیر بسزایی در شدت این فرآیند دارد. در مورد ولتاژهای AC انتشار قوس در سطح عایق چندین سیکل طول می کشد. خصوصیات سطحی نیز نقش مهمی در فرآیند فلاش اور آلودگی عایق ها ایفا می کند. سطح عایق را می توان به عنوان آب دوست یا آبگریز طبقه بندی کرد.

در حالی که سطوح آبدوست معمولاً با عایق‌های شیشه‌ای و سرامیکی همراه هستند، سطوح آبگریز با عایق‌های پلیمری یا عایق‌های چینی با پوشش پلیمری، مانند RTV یا RTV اصلاح‌شده با نانوذرات به منظور افزایش خواص عایق مشخص می‌شوند. هدف از این مطالعه مقایسه عایق‌های چینی با پوشش نانو RTV با عایق‌های بدون پوشش و پوشش‌دهی شده با RTV از نظر پایداری الکتریکی در سطوح مختلف آلودگی بود.

آزمایش آلودگی مصنوعی در آزمایش clean fog test بر روی عایق های روکش دار و بدون پوشش انجام شد. علاوه بر این، مقایسه ای بین آبگریزی سطح این عایق ها از طریق ارزیابی زوایای تماس انجام شد.

در نهایت، به منظور ارزیابی اثر شدت آلودگی از طریق پایداری الکتریکی مقره بر قابلیت اطمینان، مدل انتظار طول عمر بهبود و اصلاح شد. این مدل اصلاح‌شده برای ارزیابی قابلیت اطمینان و عملکرد عایق‌های چینی پوشش‌داده‌شده با RTV، پوشش‌داده‌شده با نانو RTV و عایق‌های چینی بدون پوشش استفاده شد.

نتایج نشان می‌دهد که استفاده از عایق‌های پوشش‌داده‌شده با نانو RTV می‌تواند طول عمر و عملکرد چگالی احتمال خرابی عایق‌ها را در مقایسه با پوشش‌های سنتی و بدون پوشش به‌ویژه در مناطق آلوده بهبود بخشد.

ویژگی های کلیدی پوشش RTV

از ويژگي هاي اصلي مقره ها با پوشش RTV مي توان به مواردي همچون استقامت الكتريكي بالا، استقامت مكانيكي بالا، استقامت در برابر تغييرات درجه حرارت اشاره کرد و در نهایت بر طول عمر و احتمال خرابی تجهیز پوشش داده شده تاثیر گذار است. در مطالعه ای دکتر تقوایی و همکاران این موضوع را بررسی کردند. در این مطالعه از مقره های سرامیکی ساخت مقره سازی ایران استفاده شده است که نتایج مدلسازی، افزایش قابل ملاحظه طول عمر و کاهش احتمال خرابی مقره های پوشش داده شده را درمقایسه با مقره های بدون پوشش نشان داده است. نتایج گرفته شده نشان می دهد نمونه پوشش داده شده در محیط هایی با آلودگی زیاد عملکرد مناسبی از نظر تخلیه الکتریکی در مقایسه با مقره بدون پوشش از خود نشان می دهد. طبق تحلیل های صورت گرفته در این کار تحقیقاتی طول عمر و احتمال خرابی مورد انتظار برای مقره ی پوشش داده شده درحضور آلودگی با معیار آلودگیESDD به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

همچنین بخوانید : مقایسه مقره با پوشش و بدون پوشش RTV

جمع بندی

نتایج منحنی های تخلیه الکتریکی براساس میزان آلودگی مربوط به مقره بدون پوشش و پوشش داده شده در این تحقیق درادامه آورده شده و می توان کاهش قابل توجه در مقادیر ولتاژ آستانه تخلیه الکتریکی با افزایش میزان آلودگی را مشاهده کرد. علت این امر ایجاد رسانایی بیشتر سطح مقره در محیط هایی با آلودگی های بالا و در نتیجه وقوع پدیده تخلیه الکتریکی در مــــقادیر ولتاژ پایین تر می باشد. ولتاژ تخلیه الکتریکی مربوط به نمونه پوشش داده شده در هر سطح آلودگی در مقایسه با مقره بدون پوشش افزایش داردکه نشان دهنده ی بهبود عملکردی مقره پوشش داده شده می باشد و ناشی از خاصیت آبگریزی و عایقی بالای این پوشش هاست.

 


آخرین اخبار


دسته بندی مطالب


آخرین محصولات

Moniran Niroo Sanat’s Anti-Corrosion RTV Silicone Coating

Moniran Niroo Sanat’s Anti-Corrosion RTV Silicone Coating

HVIC Coating

HVIC Coating

PRTV Coating

PRTV Coating